Zaposlitev

V Montessori vrtcu – Hiši otrok Cinca Binca v šolskem letu 2021/2022 objavljamo prosto delovno mesto za: 

 Vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja (govorec španskega ali angleškega jezika) za polni delovni čas
 
Naziv delovnega mest: VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - Pomočnik vzgojitelja  

Opis del in nalog: Izvajanje organizacijskih nalog, izvajanje priprav na vzgojno – izobraževalno delo, opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom in letnim delovnim načrtom  

Upravna enota delovnega mesta oziroma dela: Ljubljana 

Poklicna strokovna izobrazba: Ustrezno izobraževanje po metodi montessori (0-3, 3-6 ali 6-12) ali v pridobitvi naziva pedagog montessori
 
Trajanje zaposlitve: Določen čas - pričetek dela 3.1.2022 - 22.7.2022 (z možnostjo podaljšanja in zaposlitve ta nedoločen čas)

Delovni čas: Polni delovni čas, poskusna doba 2 meseca  

Delovne izkušnje: Zaželjene delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok, čut za estetiko in red, ročne spretnosti, komunikacijske spretnosti, veselje do dela v gozdu in naravi ... 

Znanje jezikov: Angleščina ali španščina aktivno 

Drugi pogoji oz. zahtevane kompetence: Od kandidata pričakujemo, da oblikuje varno in spodbudno učno okolje, izkazuje pozitiven odnos do otrok, zna voditi skupino/oddelek, sodelovanje v timu … 

Prijava je mogoča do: 28.11.2021
 
Način prijave kandidatov: kandidati naj pisno vlogo z življenjepisom in izkušnjami na spletni naslov na info@montessorivrtec.si  

Urnik dela: Enoizmensko delo 
;