Zaposlitev

V Montessori vrtcu – Hiši otrok Cinca Binca objavljamo prosta delovna mesta za vzgojitelja in vzgojitelja predšolskih otrok - pomočnika vzgojitelja:


·         VZGOJITELJ (govorec angleškega jezika)

Delodajalec Montessori vrtec – Hiša otrok Cinca binca

Naslov delodajalca : Hruševska 48a, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba delodajalca: Urška Janjevak, info@montessoricenter.si

Naziv delovnega mesta oziroma dela:

1.    Vzgojitelj ( govorec tujega jezika - angleški j.)

Opis del in nalog: Izvajanje organizacijskih nalog, izvajanje priprav na vzgojno – izobraževalno delo, opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom in letnim delovnim načrtom

Upravna enota delovnega mesta oziroma dela: Ljubljana

Poklicna strokovna izobrazba: Ustrezno izobraževanje po metodi montessori (0-3, 3-6 ali 6-12) in odlično znanje angleškega jezika.

Trajanje zaposlitve: Določen čas (nadomeščanje porodniške) od sredine januarja 2020 naprej.

Delovni čas: Polni delovni čas, poskusna doba 2 meseca

Delovne izkušnje: Zaželjene delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju predšolskih ali šolskih otrok

Znanje jezikov: Angleščina aktivno

Drugi pogoji oz. zahtevane kompetence: Od kandidata pričakujemo, da oblikuje varno in spodbudno učno okolje, izkazuje pozitiven odnos do otrok, zna voditi skupino/oddelek, sodelovanje v timu …

Prijava je mogoča do: 15.11.2019

Način prijave kandidatov: kandidati naj pisno vlogo z življenjepisom in izkušnjami na spletni naslov na info@montessorivrtec.si

Urnik dela: Enoizmensko delo


IN 

·         VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA (govorec angleškega jezika)

Delodajalec Montessori vrtec – Hiša otrok Cinca binca

Naslov delodajalca : Hruševska 48a, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba delodajalca: Urška Janjevak, info@montessoricenter.si

Naziv delovnega mesta oziroma dela:

1.    Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja ( govorec tujega jezika - angleški j.)

Opis del in nalog: Izvajanje organizacijskih nalog, opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom in letnim delovnim načrtom.

Upravna enota delovnega mesta oziroma dela: Ljubljana

Poklicna strokovna izobrazba: Ustrezno izobraževanje po metodi montessori (0-3, 3-6 ali 6-12) ali v pridobitvi naziva montessori pedagog, odlično znanje angleškega jezika.

Trajanje zaposlitve: Določen čas (nadomeščanje porodniške), od sredine januarja 2020 naprej.

Delovni čas: Polni delovni čas, poskusna doba 2 meseca

Delovne izkušnje: Zaželjene delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju predšolskih ali šolskih otrok

Znanje jezikov: Angleščina aktivno

Drugi pogoji oz. zahtevane kompetence: Od kandidata pričakujemo, da oblikuje varno in spodbudno učno okolje, izkazuje pozitiven odnos do otrok, zna voditi skupino/oddelek, sodelovanje v timu …

Prijava je mogoča do: 15.11.2019

Način prijave kandidatov: kandidati naj pisno vlogo z življenjepisom in izkušnjami na spletni naslov na info@montessorivrtec.si

Urnik dela: Enoizmensko delo
;