Zaposlitev

V Montessori vrtcu – Hiši otrok Cinca Binca objavljamo prosto delovno mesto za:

·        Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja

Delodajalec Montessori vrtec – Hiša otrok Cinca binca

Naslov delodajalca : Hruševska 48a, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba delodajalca: Urška Janjevak, info@montessoricenter.si

Naziv delovnega mesta oziroma dela:

1.    Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja

Opis del in nalog: Izvajanje organizacijskih nalog, izvajanje priprav na vzgojno – izobraževalno delo, opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom in letnim delovnim načrtom

Upravna enota delovnega mesta oziroma dela: Ljubljana

Poklicna strokovna izobrazba: Ustrezno izobraževanje po metodi montessori (0-3, 3-6 ali 6-12) ali v pridobitvi naziva montessori pedagog.

Trajanje zaposlitve: Določen čas 

Delovni čas: Polni delovni čas, poskusna doba 2 meseca

Delovne izkušnje: Zaželjene delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju predšolskih ali šolskih otrok, zaželjena izobrazba za pedagoga montessori

Znanje jezikov: Angleščina

Drugi pogoji oz. zahtevane kompetence: Od kandidata pričakujemo, da oblikuje varno in spodbudno učno okolje, izkazuje pozitiven odnos do otrok, zna voditi skupino/oddelek, sodelovanje v timu, sodelovanje in delo s starši ...

Zahtevana izobrazba: vzgojitelj predšolskih otrok ali gimnazijski maturant, pridobljen certifikat ali diploma za pedagoga montessori. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ter da ni bil uveden kazenski postopek zoper spolno nedotakljivost (107 a. člen ZOFVI). Potrdili iz Ministrstva za pravosodje in pristojnega Okrajnega sodišča ne smeta biti starejši od 8 dni.

Prijava je mogoča do: 19.8.2019

Način prijave kandidatov: kandidati naj pisno vlogo z življenjepisom in izkušnjami pošljejo na spletni naslov na info@montessorivrtec.si

Urnik dela: Enoizmensko delo
;