Zaposlitev

V Montessori vrtcu – Hiši otrok Cinca Binca v šolskem letu 2022/2023 objavljamo prosto delovno mesto za: 

 Vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja za polni delovni čas 
 
Naziv delovnega mest: VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - Pomočnik vzgojitelja  

Opis del in nalog: Izvajanje organizacijskih nalog, izvajanje priprav na vzgojno – izobraževalno delo, opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom in letnim delovnim načrtom  

Upravna enota delovnega mesta oziroma dela: Ljubljana 

Poklicna strokovna izobrazba: Ustrezno izobraževanje po metodi montessori (0-3, 3-6 ali 6-12) ali v pridobitvi naziva pedagog montessori in znanje odlično znanje angleškega jezika
 
Trajanje zaposlitve: Določen čas - pričetek dela 16.8.2022 do 21.7.2023 (z možnostjo podaljšanja in zaposlitve za nedoločen čas)

Delovni čas: Polni delovni čas, poskusna doba 2 meseca  

Delovne izkušnje: Zaželjene delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok, čut za estetiko in red, ročne spretnosti, komunikacijske spretnosti, veselje do dela v gozdu in naravi ... 

Znanje jezikov: Angleščina aktivno 

Drugi pogoji oz. zahtevane kompetence: Od kandidata pričakujemo, da oblikuje varno in spodbudno učno okolje, izkazuje pozitiven odnos do otrok, zna voditi skupino/oddelek, sodelovanje v timu … 

Prijava je mogoča do: 17.6.2022
 
Način prijave kandidatov: kandidati naj pisno vlogo z življenjepisom in izkušnjami na spletni naslov na info@montessorivrtec.si  

Urnik dela: Enoizmensko delo


in


Vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja za polovični delovni čas

Naziv delovnega mest: VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - Pomočnik vzgojitelja (govorec španskega jezika)

Opis del in nalog: Izvajanje organizacijskih nalog, izvajanje priprav na vzgojno – izobraževalno delo, opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom in letnim delovnim načrtom

Upravna enota delovnega mesta oziroma dela: Ljubljana

Poklicna strokovna izobrazba: Ustrezno izobraževanje po metodi montessori (0-3, 3-6 ali 6-12) ali v pridobitvi naziva pedagog montessori

Trajanje zaposlitve: Določen čas - pričetek dela od 16.8.2022 do  21.7.2023 (z možnostjo podaljšanja in zaposlitve za nedoločen čas)

Delovni čas: Polni delovni čas, poskusna doba 2 meseca

Delovne izkušnje: Zaželjene delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok, čut za estetiko in red, ročne spretnosti, komunikacijske spretnosti, veselje do dela v gozdu in naravi ...

Znanje jezikov: Španščina aktivno

Drugi pogoji oz. zahtevane kompetence: Od kandidata pričakujemo, da oblikuje varno in spodbudno učno okolje, izkazuje pozitiven odnos do otrok, zna voditi skupino/oddelek, sodelovanje v timu …

Prijava je mogoča do: 17.6.2022

Način prijave kandidatov: kandidati naj pisno vlogo z življenjepisom in izkušnjami na spletni naslov na info@montessorivrtec.si

Urnik dela: Enoizmensko delo

;