Zaposlitev

V Montessori vrtcu – Hiši otrok Cinca Binca zaradi širitve dejavnosti v šolskem letu 2020/2021objavljamo prosto delovno mesto za:

1.     Vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja za polni in polovični delovni čas,

2.    Vzgojitelja predšolskih otrok za polni delovni čas z aktivnim znanjem angleškega jezika 

3.    Vzgojitelja predšolskih otrok za polni delovni čas

 

  •         VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIKA VZGOJITELJA


Naziv delovnega mesta oziroma dela:

1.    VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - Pomočnik vzgojitelja

Opis del in nalog: Izvajanje organizacijskih nalog, izvajanje priprav na vzgojno – izobraževalno delo, opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom in letnim delovnim načrtom

Upravna enota delovnega mesta oziroma dela: Ljubljana

Poklicna strokovna izobrazba: Ustrezno izobraževanje po metodi montessori (0-3, 3-6 ali 6-12) ali v pridobitvi naziva montessori pedagog

Trajanje zaposlitve: Določen čas

Delovni čas: Polni delovni čas, poskusna doba 2 meseca

Delovne izkušnje: Zaželjene delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju predšolskih ali šolskih otrok

Znanje jezikov: Angleščina aktivno

Drugi pogoji oz. zahtevane kompetence: Od kandidata pričakujemo, da oblikuje varno in spodbudno učno okolje, izkazuje pozitiven odnos do otrok, zna voditi skupino/oddelek, sodelovanje v timu …

Prijava je mogoča do: 5.4.2020

Način prijave kandidatov: kandidati naj pisno vlogo z življenjepisom in izkušnjami na spletni naslov na info@montessorivrtec.si

Urnik dela in pričetek dela: Enoizmensko delo, predvidoma september 2020


  •   VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK (govorec tujega jezika)


Naziv delovnega mesta oziroma dela:

2.    VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK (govorec tujega jezika)

Opis del in nalog: Izvajanje organizacijskih nalog, izvajanje priprav na vzgojno – izobraževalno delo, opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom in letnim delovnim načrtom

Upravna enota delovnega mesta oziroma dela: Ljubljana

Poklicna strokovna izobrazba: Ustrezno izobraževanje po metodi montessori (0-3, 3-6 ali 6-12) in predhodno znanje angleškega jezika.

Trajanje zaposlitve: Določen čas

Delovni čas: Polni delovni čas, poskusna doba 2 meseca

Delovne izkušnje: Delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju v vrtcu montessori in izkušnje s poučevanjem otrok v tujem jeziku.

Znanje jezikov: Zelo dobro znanje angleškega jezika

Drugi pogoji oz. zahtevane kompetence: Od kandidata pričakujemo, da oblikuje varno in spodbudno učno okolje, izkazuje pozitiven odnos do otrok, zna voditi skupino/oddelek, sodelovanje v timu …

Prijava je mogoča do: 5.4.2020

Način prijave kandidatov: kandidati naj pisno vlogo z življenjepisom in izkušnjami na spletni naslov na info@montessorivrtec.si

Urnik dela in pričetek dela: Enoizmensko delo, predvidoma september 2020
;