Uvajanje v vrtec

Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. Z medsebojnim sodelovanjem lahko ta dogodek naredimo prijetnejši.

Da bo uvajanje čim bolj otroku prijazno, se boste osebno srečali z vzgojiteljico, kjer se boste pogovorili o otroku in o postopku uvajanja (kdaj, koliko časa, kako itd.)

Priporočamo, da si za uvajanje vzamete vsaj nekaj dni dopusta. Ločitev od staršev in prihod v vrtec sta za otroka veliki spremembi. Zato bo otrok potreboval več pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti. V času uvajanja ne priporočamo vnašanja dodatnih sprememb v otrokovo življenje. Ko pridete ponj v vrtec, mu omogočite, da se odzove in sprosti napetosti (npr. jok). Priporočamo, da prvi mesec otrok redno obiskuje vrtec in da postopek uvajanja ne prekinjate. Stalen ritem prihodov in odhodov daje otroku občutek varnosti in zaupanja. Če vam odhod otroka v vrtec povzroča skrbi, smo vam na voljo. Lahko se posvetujete z vzgojiteljico ali vodjo vrtca. Topel pogovor vam lahko olajša stisko, kar bo posledično tudi pozitivno vplivalo na izkušnjo vašega otroka.


Nekatere značilnosti otroka mlajšega od treh let:
Otroka mlajšega od treh let pripravimo na spremembe s postopnim uvajanjem. Otrok doživlja svet okoli sebe tudi skozi doživljanje najbližjih (strah staršev zazna in ga tudi prevzame).

Odzivi otrok ob vstopu v vrtec:
Nekateri otroci se hitro prilagodijo novim okoliščinam: vendar so lahko njihove prilagoditvene težave povsem običajne – ob ločitvi jokajo, se držijo staršev, so občutljivi, nemirni, utrujeni, težje zaspijo in slabše jedo. Lahko tudi odklanjajo starše in imajo začasno oslabitev imunskega sistema.
;