Program

Montessori – zavod zasebni vrtec CINCA BINCA za vzgojo in izobraževanje izpolnjuje pogoje za izvajanje javnoveljavnega programa - Program vrtca montessori, h kateremu je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na svoji 161. seji dne 19.12.2013 dal pozitivno mnenje o ustreznosti programa. Vrtec je vpisan v razvid pod zaporedno številko 203.

Maria Montessori je bila rojena leta 1870 v Italiji. Bila je ena prvih ženskih zdravnic tistega časa ter ustanoviteljica Montessori metode. Eden izmed glavnih vodil njene pedagogike je: «Pomagaj mi, da naredim sam.« Verjela je, da pravo okolje otroku omogoča samostojnost, in da se mu tako bistveno bolje razvije koncentracija. Različni materiali dajejo otroku osnovo za red, prek njih spoznavajo odnose in zakone, ki so prisotni v življenju.

Montessori teorija poudarja edinstveno individualnost – enkratnost vsakega malega človeka in predstavlja predvsem učenje za življenje.


Pravilnik o nasilju:  klik na pravilnik
;