Program

Montessori – zavod zasebni vrtec CINCA BINCA za vzgojo in izobraževanje izpolnjuje pogoje za izvajanje javnoveljavnega programa - Program vrtca montessori, h kateremu je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na svoji 161. seji dne 19.12.2013 dal pozitivno mnenje o ustreznosti programa. Vrtec je vpisan v razvid pod zaporedno številko 203.

Maria Montessori je bila rojena leta 1870 v Italiji. Bila je ena prvih ženskih zdravnic tistega časa ter ustanoviteljica Montessori metode. Eden izmed glavnih vodil njene pedagogike je: «Pomagaj mi, da naredim sam.« Verjela je, da pravo okolje otroku omogoča samostojnost, in da se mu tako bistveno bolje razvije koncentracija. Različni materiali dajejo otroku osnovo za red, prek njih spoznavajo odnose in zakone, ki so prisotni v življenju.

Montessori teorija poudarja edinstveno individualnost – enkratnost vsakega malega človeka in predstavlja predvsem učenje za življenje.


Delovanje vrtca temelji na vrednotah Montessori vrtca – Hiše otrok Cinca Binca, montessori programom in veljavni zakonodaji, kar je ob sprejeti viziji vrtca in poslanstvu največji dobrobit za otroka v najširšem smislu, izhodišče razvojnim ciljem in strategijam vrtca, ki vodijo k večji kvaliteti dela s predšolskimi otroki. 
Značilnost pedagogike montessori izhajajo iz spoznanja, da je vsak otrok posameznik že od prvega trenutka. V otroštvu se postavljajo temelji njegove osebnosti. Zato je vzgoja montessori »pomoč v življenju«. Cilji vzgoje montessori so: 
  • Spodbujanje samodiscipline, samospoznavanja in samostojnosti otrok, 
  • Spodbujanje veselja in navdušenja do učenja, 
  • Spodbujanje spoštovanja do sebe, soljudi in do okolja, 
  • Razvijanje sposobnosti prepoznavanja potreb, odločanja in reševanja težav in razvijanje intelektualnih sposobnosti, 
  • Mir v svetu je končni cilj pedagogike montessori. Ta nastane kot posledica zadovoljnih, srečnih ljudi, ki znajo in želijo sodelovati z drugimi pri ustvarjanju boljšega sveta. Pravilnik o nasilju:  klik na pravilnik
;