NOVICA

PONOVNO ODPRTJE VRTCA

Na podlagi sklepa Vlade RS z dne 29. 4. 2020 o postopnem odpravljanju omejitev na področju šolstva in predšolske vzgoje smo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) prejeli okrožnico s podrobnejšimi navodili za odprtje vrtca. Ob odprtju vrtca moramo upoštevati priporočila ZRSŠ za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer ter Higienska priporočila za vrtce v času epidemije Covid-19, ki jih je izdal NIJZ.

Priporočila NIJZ so ključna, saj obsegajo zdravstvene omejitve za zaposlene in za otroke, ukrepe za preprečevanje okužb v vrtcu, priporočila za zaposlene, priporočila za oblikovanje skupin, priporočila za prihod in odhod iz vrtca …

NIJZ priporoča, da je lahko v oddelku prvega starostnega obdobja 8 otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja pa 10 otrok.

Vrtec bomo odprli v ponedeljek, 18. 5. 2020.

Danijel Janjevak - direktor
Montessori vrtec - Hiša otrok Cinca Binca
;